28 C
Bangkok
Saturday, March 23, 2019
การเลือกซื้อบ้านมือสอง

การเลือกซื้อบ้านมือสอง

สำหรับผู้ที่กำลังมีความคิดที่กำลังจะเลือกซื้อบ้านมือสอง ควรที่จะต้องมีการศึกษาหาความรู้เรื่องบ้านให้ดีก่อน เพื่อที่จะได้ไม่เอาเงินที่เก็บมาทั้งชีวิต
นที่กำลังคิดจะเลือกซื้อบ้านมือสอง ก็คงกำลังจะชั่งใจอยู่ว่าจะคุ้มค่าหรือไม่ ซึ่งถ้าคิดจากราคาแล้วบ้านมือสองถือว่ามีราคาที่ถูกกว่าบ้านใหม่เกือบครึ่ง
ผู้ที่กำลังคิดจะเลือกซื้อบ้านแบบมือสองผ่านการซื้อบ้านจากธนาคาร ควรที่จะหาหลักเกณฑ์ การซื้อบ้านมือสอง ของแต่ละธนาคารมาหาอ่านและศึกษาเอาไว้ก่อน
- Advertisement -

บทความยอดนิยม

บทความแนะนำ