สำหรับผู้ที่ต้องการเลือกซื้อบ้านมือสอง อาจจะกำลังค้นคว้าหาดูวิธีการเลือกซื้อบ้าน เพื่อที่จะนำมาเป็นข้อคิดในการซื้อบ้านได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะในผู้ที่ต้องการซื้อบ้านจากธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นการซื้อบ้านจากธนาคารเลย หรือการยื่นกู้ของซื้อบ้าน ก็คงกำลังจะเตรียมเอกสารและหาความรู้ในการยื่นกู้เพิ่มเติม ซึ่งรูปแบบการยื่นกู้ก็มักจะเหมือนกันในทุกธนาคารทั้งเรื่องของคุณสมบัติและเอกสารในการยื่นกู้ แต่เรื่องของขั้นตอนก็อาจจะต่างกันไปตามแต่ละธนาคาร โดยเฉพาะในเรื่องของโปรโมชั่นต่าง ๆ ที่อาจจะต้องดูด้วยว่าช่วงนั้น ธนาคารไหนจะมีโปรโมชั่นที่ตรงต่อความต้องการของผู้ที่กำลังจะซื้อบ้านมากที่สุด แล้วเข้าไปลองยื่นกู้ที่ประมาณ 3-4 ธนาคารที่สนใจ แล้วนำเอาข้อมูลของแต่ละที่ในเรื่องของดอกเบี้ย โปรโมชั่น และอัตราการจ่ายมาเปรียบเทียบกันดูอีกครั้ง

หลักเกณฑ์ การซื้อบ้านมือสองผ่านการยื่นกู้ธนาคารไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแต่ผู้ที่ซื้อจำเป็นที่จะต้องศึกษาวิธีการยื่นที่ถูกต้องเพื่อที่จะสามารถไปขอกู้แล้วผ่านได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งเรื่องของบรรดาดอกเบี้ย โปรโมชั่นและอัตราการจ่ายนั้น จะต้องนำเอาแต่ละที่มาเปรียบเทียบกันว่าที่ใดจะสามารถให้ผู้ยื่นกู้ได้คุ้มค่ากว่าและไม่เสียเปรียบมากจนเกิน พร้อมเรื่องของสัญญาที่ผู้ยื่นกู้ต้องสามารถรับได้ โดยที่ตัวเองจะไม่เดือดร้อนในภายหลัง โดยเอกสารที่ใช้ในการยื่นกู้คือ

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. ทะเบียนบ้านตัวจริงพร้อมสำเนา
  3. สลิปเงินเดือน 6 เดือน
  4. สมุดบัญชีเงินฝากที่ต้องเคลื่อนไหวภายใน 6 เดือน
  5. หนังสือรับรองเงินเดือน (ในกรณีไม่มีสลิปเงินเดือน)
  6. สำเนาทะเบียนสมรส
  7. รายการบัญชีเงินฝาก เงินเดินบัญชี หรือเอกสารแสดงรายได้อื่น ๆ ในรูปแบบสำเนา

เอกสารทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นเพียงเอกสารพื้นฐานของผู้ที่สามารถยื่นกู้พียงคนเดียว แต่ถ้าต้องมีผู้ที่ยื่นกู้ร่วมด้วยก็ต้องมีเอกสารที่เพิ่มเติมเข้ามา ก็คือเอกสารแบบเดียวกับด้านบน เพื่อเป็นการคำนวณดูภาระค่าใช้จ่ายว่าจะมีเหลือมากพอที่จ่ายค่าเช่าบ้านไหวหรือไม่ และเรื่องของอายุก็สำคัญอย่างมาก เพราะถ้าอายุเกินกว่า 40 ปีขึ้นไปและเงินดาวน์บ้านมีราคาต่ำก็อาจจะไม่ผ่าน เพราะฉะนั้นอายุยิ่งมากก็ยิ่งต้องเสียเงินดาวน์เพิ่มขึ้น เพื่อที่จะทำให้ยอดคงเหลือลดน้อยลง ซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นข้อแนะนำการซื้อบ้านมือสองผ่านการกู้ธนาคารแบบเบื้องต้น และการใช้เอกสารของสถาบันการเงินแต่ละแห่งก็ไม่เหมือนกัน จึงควรที่จะเข้าไปสอบถามรายละเอียดเรื่องเอกสารและคุณสมบัติจาธนาคารที่สนใจ หรืออาจจะเข้าไปขอคำปรึกษาเรื่องของซื้อบ้านมือสองต้องทําอย่างไร จากทางสถาบันการเงินนั้น ๆ ด้วยก็ได้เช่นกัน