ไม่ว่าจะขายบ้านหรือขายคอนโดให้ต่างชาติและคนไทยด้วยกัน เมื่อสามารถที่จะผ่านขั้นแรกของการเตรียมความพร้อมทั้งการตั้งราคา การซ่อมแซมบ้านในจุดที่ซ่อมไหวและการออกประกาศขายด้วยโฆษณาในรูปแบบต่าง ๆ แล้ว ขั้นตอนต่อไปของการขายบ้านให้ได้เร็วคือการเตรียมตัวรับมือลูกค้า ที่จะติดต่อมาพร้อมคำถามมากมายเกี่ยวกับบ้านและการต่อรองราคา ซึ่งผู้ขายจำเป็นที่จะต้องมีคำตอบที่ดีและชัดเจนให้กับผู้ที่สนใจ และต้องสามารถพาดูบ้านได้ตามคำขออีกด้วย เพราะฉะนั้นจึงควรที่จะต้องเตรียมคำพูดในระหว่างที่พาชมบ้านเอาไว้อีกด้วย ซึ่งมีข้อแนะนำในการเตรียมความพร้อม คือ

1.เมื่อผู้ที่มาดูบ้านถามเกี่ยวกับประวัติของบ้าน ก็ย่อมต้องมีคำถามเรื่องของเหตุผลในการย้าย ที่ควรตอบอย่างตรงไปตรงมาอย่าปิดบัง ต่อให้ต้องขายเพราะล้างหนี้ก็ต้องบอก เพื่อเป็นการทำให้ผู้มาดูบ้านรู้สึกสบายใจว่าไม่ได้บ้านผีสิง หรือบ้านที่อาจจะมาจากเงินผิดกฎหมายที่จะสร้างปัญหาตามมาในภายหลัง

2.คำถามยอดฮิตคือบ้านสร้างมากี่ปีแล้ว มีใบอนุญาตก่อสร้างและเอกสารสำคัญเกี่ยวกับบ้านครบหรือไม่ มีการต่อเติมบ้านบ้านที่ส่วนใดมาบ้าง และประวัติเกี่ยวกับภัยพิบัติต่าง ๆ ที่อาจจะมาเยือนบ้านได้ในอนาคต ข้อนี้ก็ควรตอบตามความจริงเช่นกัน เพราะคนมาดูบ้านจะไม่คุยกับเจ้าของบ้านแค่ทางเดียวแน่นอน

3.เรื่องเกี่ยวกับทำเล โดยเฉพาะการขายบ้านทําเลค้าขายจะยิ่งเพิ่มความน่าสนใจให้กับตัวบ้าน ผู้ขายจึงควรพาผู้ที่มาดูบ้านไปดูโซนที่ติดทำเลขายของ และให้รายละเอียดของทำเลเพิ่มเติม เพื่อที่จะสามารถตอบคำถามของผู้ถามได้อย่างเข้าใจมากที่สุด

4.เรื่องการขอสำเนาเอกสารย่อมต้องมีในผู้ที่มาซื้อบ้าน ก็เป็นเรื่องที่สำคัญของผู้มาซื้อ เพราะคนซื้อก็ย่อมต้องกลัวการถูกหลอกลวงเช่นเดียวกับผู้ขายบ้าน ซึ่งเรื่องนี้ก็ควรพูดคุยตกลงกันให้ดี และผู้ขายควรที่จะทำการเซ็นกำกับว่าใช้งานเรื่องขายบ้านเท่านั้นไว้ที่สำเนาของเอกสารทุกใบที่ผู้มาดูบ้านขอให้เรียบร้อย เพื่อความสบายใจของทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

ถ้าต้องการขายบ้านให้ธนาคารก็อาจจะต้องเจอคำถามหรือพฤติกรรมเหล่านี้ในผู้ที่มาประเมินบ้านด้วยเช่นกัน เพราะฉะนั้นก็ควรเตรียมคำตอบที่ดี มีเหตุผล ไม่โกหก และควบคุมอารมณ์ในทุกคำถาม เพื่อที่จะทำให้การขายบ้านเป็นไปอย่างราบรื่นมากที่สุด แต่ถ้าใครที่ขายบ้านยังผ่อนไม่หมดก็อาจจะตัดเรื่องขายให้ธนาคารออกไปได้เลย แต่ก็ยังคงต้องตอบคำถามเหล่านี้ในผู้ที่มาซื้อเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า เพราะการขายดาวน์จะทำให้เห็นได้ว่าผู้ขายนั้นมีปัญหา จึงควรที่จะต้องตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมาก็จะดีที่สุดสำหรับทั้ง 2 ฝ่าย