เมื่อได้คอนโดมือสองราคาถูกตามแบบที่ต้องการแล้ว ต่อไปก็คือการทำขั้นตอนการซื้อคอนโดมือสอง ถ้าซื้อผ่านการกู้เงินจากธนาคาร ก็ควรที่จะรีบยื่นเอกสารส่วนตัว แต่ถ้ามีผู้กู้ร่วมก็เพิ่มเติมเอกสารของผู้ร่วมมาด้วย และควรที่จะขอเอกสารจากทางผู้ขายห้องมาเลยก็ได้ แต่ถ้าให้ทางธนาคารเป็นคนจัดการเอกสารของผู้ขายธนาคารก็อาจจะติดต่อไปรับเอง ในช่วงที่ทางธนาคารไปทำการประเมินราคานั่นเอง ส่วนตัวผู้ซื้อก็ควรที่จะเตรียมตัวและเอกสารให้พร้อมมากที่สุด โดยเฉพาะเอกสารแสดงรายได้ต่าง ๆ เพื่อที่จะเสริมให้ฐานการเงินมีความแน่นมากยิ่งขึ้น ทำให้ธนาคารได้เห็นศักยภาพทางการเงินที่จะสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินค่างวดคอนโดได้อย่างไม่มีติดขัดในอนาคต

การเลือกซื้อคอนโดมือสองราคาถูก ขั้นตอนที่สำคัญคือการขอเอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับห้องในรูปแบบสำเนา อย่างหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด หรือ อ.ช. 2 หรือตัวใบแทนถ้าเกิดปัญหาใบจริงเกิดชำรุด มีการขาดและเสียหาย พร้อมด้วยใบสำคัญในการแสดงการจดทะเบียนอาคารชุด หรือ อ.ช. 10 และนิติบุคคลอาคาร พร้อมรายการจดทะเบียน ที่เป็นสำเนาเอกสารไปที่กรมที่ดิน เพื่อที่จะนำเอาไปตรวจสอบว่าผู้ขายเป็นเจ้าของจริงหรือไม่ และสามารถที่จะใช้ซื้อขายได้จริง พร้อมเข้าตรวจดูห้องว่ามีการชุดหรือเสียหายที่ตรงใดบ้าง นอกจากนี้ยังต้องตรวจสอบค่าใช้จ่ายส่วนกลางของโครงการ ที่ผู้ซื้อควรที่จะดูว่ามีค่าอะไรบ้าง และตัวผู้ขายที่เป็นเจ้าของเก่ามีการจ่ายเงินค่าส่วนกลางเหล่านี้ครบหรือไม่ ซึ่งถ้าครบดี ในเดือนที่มีการตกลงซื้อขายกัน ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายก็ต้องมาตกลงกันเอาเองว่าใครจะเป็นผู้จ่ายของเดือนนั้น พร้อมทั้งดูข้อบังคับต่าง ๆ ของทางอาคาร อย่างเช่นห้ามไม่ให้ใช้แก๊สในการทำอาหาร หรือห้ามเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ ภายในอาคาร เป็นต้น ส่วนในเรื่องของคอนโดชั้นไหนดีสุด ก็ควรจะสำรวจหรือสอบถามทางโครงการดูว่าชั้นใดมีห้องที่น่าสนใจ กำลังประกาศขายอยู่

ถ้ากำลังคิดจะเลือกซื้อคอนโดชั้นไหนดี ก็ควรที่มาดูด้วยตัวเอง เพื่อที่จะสามารถเห็นบรรยากาศจริง และเมื่อได้ชั้นที่ต้องการก็จะยิ่งช่วยให้สามารถตัดสินใจได้ง่ายยิ่งขึ้น และควรที่จะลองทำตามขั้นตอนที่กล่าวมาทั้งหมด หลังจากที่ได้ห้องและชั้นตามที่ต้องการแล้ว จะได้ไม่ต้องพลาดเรื่องการโดนหลอกและยังนำเอาสำเนาเอกสารที่ได้มาไปยื่นต่อให้ทางธนาคารได้พิจารณาในเบื้องต้นอีกด้วย และควรที่จะรีบยื่นเรื่องกู้ให้เร็วที่สุดเมื่อมั่นใจแล้วว่าผู้ขายเป็นเจ้าของห้องตัวจริง จะได้ทันต่อเวลา เพราะการกู้ซื้อบ้านถือว่าต้องใช้เวลานานพอสมควร